Daftar Masuk

   ID Pengguna:image for important messageMakluman Penting
   

   Kata Laluan:
   

   
Daftar Masuk

   Pendaftaran Baru
   Lupa Kata Laluan


Perkhidmatan Mywanita
Pautan ke Ibu Tunggal
Pautan ke Kepekaan Gender
Pautan ke Perkhidmatan Usahawan
Pautan ke NGO atau Pembekal Perkhidmatan
Pautan ke Kaunseling
Pautan ke Latihan Berasaskan Komputer 
Bahagian Pelaksanaan Dasar Wanita

Dengar teks ini

FUNGSI

  • Untuk meningkatkan sumbangan wanita dalam pembangunan Negara melalui penghapusan kekangan yang boleh mejadi penghalang;
  • Meningkatkankesedaran wanita tentang peranan mereka sebagai penyumbang kepada pembangunan negara melalui kempen, latihan dan promosi media
  • Meningkatkankecekapan dan keberkesanan program dan aktiviti pembangunan wanita yang dilaksanakan oleh Jabatan, Pejabat Pembangunan Wanita Negeri (PPWN) dan Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga (MPWK)
  • Menyediakanperkhidmatan sokongan yang perlu bagi membantu wanita kearah penyelesaian masalah dan pembasmian halangan-halangan terhadap kemajuan wanita;
  • Meningkatkan akses wanita kepada sumber-sumber ekonomi dan faedah pembangunan;
  • Meningkatkan kesedaran awam mengenai isu-isu wanita terutama masalah dan halangan kepada kemajuan mereka; dan
  • Meningkatkan jaringan yang berkesan dengan agensi-agensi kerajaan, NGO dan sektor swasta yang melaksanakan program dan aktiviti serta menyediakan kemudahan untuk wanita.

 

PIAGAM PELANGGAN
 

Pelanggan : Wanita, ibu tunggal, mereka yang memerlukan maklumat mengenai program Pembangunan Kapasiti dan persatuan ibu tunggal, Ahli Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga dan peserta Majlis

Di dalam menjalankan tugas Khidmat Bantuan Wanita (KBW), Kami berjanji akan :-

  • Menyalurkan maklumat yang terkini dalam tempoh dua (2) hari bekerja terutamanya mengenai perkhidmatan bantuan kepda wanita melalui e-mail, telefon atau surat; dan
  • Mengaturkan event di dalam tempoh yang sesuai dan memenuhi keperluan Ahli Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga serta peserta lain mengikut dasar dan peraturan Kerajaan.