Daftar Masuk

   ID Pengguna:image for important messageMakluman Penting
   

   Kata Laluan:
   

   
Daftar Masuk

   Pendaftaran Baru
   Lupa Kata Laluan


Perkhidmatan Mywanita
Pautan ke Ibu Tunggal
Pautan ke Kepekaan Gender
Pautan ke Perkhidmatan Usahawan
Pautan ke NGO atau Pembekal Perkhidmatan
Pautan ke Kaunseling
Pautan ke Latihan Berasaskan Komputer 
Bahagian Pembangunan Kapasiti

Dengar teks iniBAHAGIAN PEMBANGUNAN KAPASITI (BPK)

OBJEKTIF

·        Untuk membina kemahiran wanita dalam bidang-bidang utama yang dikenalpasti.
 
·        Untuk mempromosikan perkhidmatan yang disediakan untuk wanita.

FUNGSI

·        Mengendalikan dan melaksanakan program dan latihan untuk masyarakat terutamanya golongan wanita serta kumpulan sasaran yang dikenalpasti.

AKTIVITI

·        Latihan yang dikendalikan oleh Jabatan Pembangunan Wanita (JPW); atau
 
·        Latihan yang dikendalikan bersama agensi kerajaan yang lain, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) atau pihak swasta.
 
 
KOMUNITI PERWANI 1MALAYSIA

LATAR BELAKANG

·        Satu inisiatif di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS-8) yang dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) dan Kementerian Kewangan (MOF).

OBJEKTIF

·        Ahli PERWANI merupaka agen transformasi peringkat komuniti. Mereka bertanggungjawab untuk;
 
                     i.        Meningkatkan kefahaman masyarakat dengan memberi mereka maklumat mengenai hala tuju kerajaan; dan
 
                    ii.        Membentuk jaringan para wanita yang mempratikkan mekanisme pengurusan yang terbaik.

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN

Komuniti PERWANI 1Malaysia mestilah terdiri daripada;
·        Warganegara Malaysia yang berumur 18 dan ke atas;
·        10 hingga 20 orang dalam satu (1) kumpulan; dan
·        mempunyai minat dan kesungguhan dalam melaksanakan program/ aktiviti kesukarelawan di dalam komuniti.
 
 
KAEDAH PENDAFTARAN

Isi borang yang boleh didapati melalui;
·        Laman Sesawang (www.mywanita.gov.my); atau
·     Pejabat Pembangunan Wanita Negeri (PPWN)/ Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak (JWKS)/ Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah (JHEWA).

MEDIA SOSIAL KOMUNITI PERWANI 1MALAYSIA

·        Instagram :         www.instagram.com/komunitiperwani
·        Twitter        :         https://twitter.com/KomunitiPERWANI
·        Facebook  :         https://www.facebook.com/KomunitiPERWANI
 

 
LAMAN WANITA (LaWa)

LATAR BELAKANG

·        Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) melalui Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) telah mengambil inisiatif berdasarkan Mesyuarat NBOS Pre-Summit pada 1 Disember 2016 dengan melaksanakan Projek Pembangunan Ikonik Wanita yang dijenamakan sebagai LaWa (Laman Wanita). 
 
·        LaWaakan melibatkan usahawan wanita yang ditempatkan di satu lokasi berkonsepkan flea market dan urban/ hipster.
 
·        Penyertaan usahawan wanita dalam projek ini tidak terhad kepada ahli PERWANI tetapi melibatkan semua usahawan wanita sama ada daripada kalangan penerima bantuan dan geran pelancaran Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) dan Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) termasuk golongan sasar wanita di bawah kementerian/agensi yang lain.
 
FUNGSI
 
·        PewujudanProjek Pembangunan Ikonik Wanita (LaWa)dapat membantu golongan wanita menambah pendapatan  keluarga;
 
·        Menggalakkan penglibatan kaum wanita dalam pembangunan negara;
 
·        Menyediakan lokasi yang berpotensi kepada usahawan khususnya wanita untuk menjalankan aktiviti perniagaan; dan
 
·        Membuka peluang kepada golongan wanita untuk memasarkan hasil kreatif kepada pasaran yang lebih luas.
 
OBJEKTIF
 
·        Membangunkan sebuah pusat ikonik wanita yang berkonsepkan urban / hipster yang menempatkan ruang perniagaan, pusat aktiviti dan pusat informasi wanita; dan
 
·        Menyediakan platform kepada para wanita terutamanya wanita dalam golongan B40 dan M40 yang berminat dalam bidang keusahawanan untuk meningkatkan kemahiran dalam penghasilan dan pemasaran produk.
 
PERKHIDMATAN
 
·        Lokasi perniagaan yang disediakan dapat membantu golongan usahawan untuk memasarkan produk jualan; dan
 
·        Aktiviti – aktiviti yang bersesuaian akan dilaksanakan bagi menarik perhatian orang ramai untuk mengunjungi kawasan perniagaan.
 
 
BAZAR WANITA 1MALAYSIA (BW1M)

LATAR BELAKANG

1.0      
·        Program Bazar Wanita 1Malaysia (BW1M) telah dilancarkan oleh YBhg. Dato’ Sri Dr. Ali Hamsa, Ketua Setiausaha Negara pada 14 Disember 2012 di ruang niaga Pasar Tani, Presint 2 Putrajaya.
 
OBJEKTIF

Objektif penganjuran program BW1M adalah seperti yang berikut;
·        membantu menyediakan peluang perniagaan kepada usahawan wanita yang berpendapatan rendah untuk menjana pendapatan mereka sendiri;
 
·        membangunkan potensi usahawan wanita serta membantu dalam mempromosikan produk dan perkhidmatan kepada masyarakat;
 
·        memperkenalkan produk tempatan yang mampu bersaing ke peringkat antarabangsa; dan
 
·        membantu meluaskan jaringan dan menguatkan sistem perniagaan usahawan secara berkelompok di antara usahawan sedia ada dalam bersama-sama dan saling berkongsi strategi mencari peluang perniagaan yang lebih besar.